Nasza współpraca rozpoczęła się od ulicy. Postanowiliśmy, wzorem pierwszych fotografów używających ambrotypy wyjść w przestrzeń publiczna miasta.

Pierwsze osoby, jakie tam spotkaliśmy, to uliczni artyści, performerzy i narkomani.